Algemene reserveringsvoorwaarden

Algemene reserverings- en huurvoorwaarden Camping Rio Fraseneggi

Deze algemene reserverings- en huurvoorwaarden vormen onderdeel van de overeenkomst tussen u ( huurder) en ons ( camping Rio Fraseneggi) U gaat akkoord met deze voorwaarden als uw reservering is aanbetaald.

Reserveren
Huurder kan per e-mail of telefonisch reserveren. Deze reservering wordt door verhuurder per email bevestigd. Na ontvangst van deze bevestiging dient de huurder binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestiging een aanbetaling van 50% van de totale huursom op rekening van verhuurder over te maken. Uw reservering is nu bindend. Indien u na deze 14 dagen nog niet hebt aanbetaald, houdt verhuurder zich het recht voor de huurtent / kampeerplek weer vrij te geven voor verhuur.

Betaling
Het restant van de betaling dient uiterlijk 6 weken voor aankomst bij RioRequesa voldaan te zijn.

Annulering
Annulering door huurder dient per email te worden opgegeven aan verhuurder. Bij annulering is huurder het volgende bedrag aan verhuurder verschuldigd: het aanbetaalde bedrag (50% van de totale huurprijs) tot 42 dagen voor de dag van aanvang van de huurperiode; 100% van de totale huurprijs vanaf 42 dagen voor de dag van aanvang van de huurperiode.

Indien door enige vorm van overmacht verhuurder niet in staat is tot verhuur van de verhuurtent of de kampeerplek, zal de huurder hiervan per email in kennis worden gesteld. Het reeds door huurder betaalde bedrag zal worden terugbetaald. Huurder heeft niet meer of ander recht dan het reeds betaalde bedrag.

Bij de huurprijs is inbegrepen:
De huurprijs is inclusief kosten voor water en licht. Ook zijn handdoeken, linnengoed bij de huurprijs inbegrepen. Ook de schoonmaak kosten zijn inbegrepen. Wel dient de huurder den tent of de kampeerplek netjes achter te laten in oorspronkelijke staat.

Aankomst en vertrek
Aankomst is bij ons tussen 16.00 uur en 19.00 uur tenzij anders is overeen gekomen. In geval van vertraging wordt de huurder verzocht contact op te nemen.

Vertrek voor 10.00 van de vastgestelde vertrek datum. Latere aankomst of een eerder vertrek geven de huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan. De camping wijst u uw definitieve plaats toe. In geen geval kan de huurder zelf een specifieke plaats opeisen.

Gebruik en aansprakelijkheid
Het is de huurder niet toegestaan om meer personen in de huurtent of kampeer plek onder te brengen en/of te laten overnachten dan het aantal vermeld op de reserveringsbevestiging, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de verhuurder.

Huurder draagt gedurende de huurperiode als een goed huisvader zorg voor de huurtenten en de kampeerplekken en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het verblijf. De huurtent worden weer in oorspronkelijke staat achtergelaten.

Alle schade en vermissing aan het huurobject, ontstaan door toedoen of nalatigheid van de huurder dient direct vergoed te worden. Calamiteiten en schade dienen direct door huurder aan verhuurder gemeld te worden. Niet gemelde schade zal op de huurder worden verhaald.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken aan- en het functioneren van technische installaties en apparatuur. Reparatie of vervanging ervan geven de huurder geen recht op restitutie van de huursom of een deel ervan. De verhuurder zal er zorg voor dragen dat reparaties of vervanging zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Roken is binnen de huurtenten ( zowel slaapcabines als keuken gedeelte) niet toegestaan.

Barbecuen op houtskool en het maken van open vuurtjes bij de huurtent of kampeerplek is niet toegestaan op last van de brandweer. BBQ kunt u op onze BBQ- plek. Wanneer u bij uw tent of kampeerplek wilt BBQ kunt u bij ons een BBQ ei huren op gas.
Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en/of schade, diefstal en/of verlies van eigendommen van huurder. Verhuurder is verder niet aansprakelijk voor enige schade die huurder en/of zijn reisgenoten lijden door enige oorzaak verband houdende met de verhuurtent of kampeerplek. Camping RioRequesa is niet aansprakelijke bij schade ontstaan door natuurverschijnselen (weer, insecten, etc.)

Huisdieren zijn in overleg bij uw reservering in principe toegestaan. Op de camping uw hond graag aanlijnen en mocht de hond zijn behoefte op het camping terrein doen dan deze graag verwijderen. Buiten het camping terrein en het parkeer terrein mag de hond loslopen. Per huisdier wordt 25 euro per week gevraagd. Het restbedrag van het verblijf, en de supplementen ( zoals bv uw hond), dient te worden voldaan op de dag van aankomst. Per huur tent wordt er 1 huisdier toegestaan.

Bij de huuraccommodatie wordt tevens een borg gevraagd van 50 euro, die aan het einde van het verblijf (met evt. aftrek van gemaakte kosten door schade aan meubilair en inventaris) weer gerembourseerd wordt na een opleveringscontrole en enkel tijdens de openingstijden van de receptie.

Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.